9 Aralık 2010 Perşembe

DÜNYA ŞAİRLERİ MANİFESTOSU

Dünya şairleri. Gelin, yaşam talebi için birlik olalım. Bizler Barışın Savaşçıları’yız ve insanlığın yeni devrinin habercileriyiz. Bizler Işığın Şairleri’yiz ve Işık, koşulsuz önemsenmesi başarısız olabilen yaşam için bu başvuruyu kucaklamak üzere bizi çağırıyor. Şairlerin bu YENİ DEVİR’in başlamasında ve eski olanın ilan etmiş olduğu tüm sefaletin ölümünde kesin bir rolü vardır.

Bunlar, insanlığın hayatta kalması için belirleyici zamanlardır: ya yok oluşa giden bu sarp yolu devam eder, ya da kollektif çabalarla zorlukları aşmak ve uzun bir yaşamı sigortalamak adına, dümeniyle yön duyusunu yönetir. Çok uzak zamanlardan beri, insanlığın varoluşu çevresel ortamla el ele olmasıyla var olmuştur ve bu hayatın devam etmesini garantilemiştir. Aynı zamanda, çelişkili olarak, insanın daha ve daha fazla elde etme açgözlülüğü, büyüme-gelişme hırsı gezegene zarar vermiştir; dünya bütünsel olarak sınırına ulaşmıştır, türlerin canlılığı risk altındadır. Eğer insan değişmezse tabii! Şimdi! Gelecek jenerasyonların bize dernden içerlemek için sağlam sebepleri olacaktır.

Diğer yandan, bu bağlamda, insanlık daima daha fazlasını elde etmeyi arzu etmekte, büyümek ve yaşamak için sadece materyal kaynaklar değil, insani kaynaklar da kullanılmaktadır; böylece insanoğlu arasında süren acımasız yarışma en önemli itici gücü meydana getirmektedir. Bu, o derecededir ki, sadece var olmak için ya da basitçe onaylanmak için birbirimizi öldürmekteyiz! Ben buyum! ya da ben şuyum, mamafih! Benim! ya da ben senden daha fazlayım… Materyalleri ve doğal kaynakları kötü niyetle israf ederek gezegenin yaşam sistemlerini bozuyor, kitle imha silahları yaparak insanlığı en kısa sürede yok etmekle tehdit ediyoruz. Politik ve ekonomik gücün üstünlüğünün her zaman aynı ellerde toplanıyor olması, bugün bizim tanıdığımız imparatorluk[lar]ın bir kuralıdır. Her şey negatif değildir. Şimdiki manevi kaos, etik kaos, savaşlara yol açan politik kaos ve ekonomik kaos hiçbir şey değildir ama Tarih’in doğum sancıları gösterisi, tıpkı bir kadının yeni bir bebeği doğurması gibi, bir evrenin ölüp yeni birinin doğması gibi rahmini dolduracaktır.

1. - Bu senaryoyla karşı karşıya kalınca, tam kontrole eğilim, bir insan toplumu olarak, bizi çaresizce kendini yok etmeye ve barbarlığa yöneltmektedir. Öngörülen yeni zamanların ışığında, bizler, Dünya Şairleri, Bir elimizle bunu protesto etmeyi, diğer elimizle de bizi kesin kurtuluşa götürecek yeni bir şafak kurmayı üstleniyoruz.


2. - Dünya Şairleri, hepsi değil, sadece Dünya Şairleri, dünyadaki tüm şairler için olmasa da şunu söyleme arzusundalar: Ben değil, BİZİZ. Aramızdan, bizi öldüren EGO’dan kurtulmayı arzu edenler, her birimize EŞİTLERİ olarak bakabilirler; bu kolektif süvari alayının tüm dünyada bir parçası olabilirler ve biz sanatı insanlığın hizmetine sunabiliriz.

3. - İyi şair olmak, sadece güzel şiir yazmak değil, aynı zamanda bunu yaşamaktır; bu anlamda sadece hissetmeyi değil, uygulamayı da gerektirir. Uygulama, öyle ki hergün, her zaman ve gelen tüm zamanlarda, biz düşünmek ve kalbimizde hissetmek için zihnimizi kurduğumuzda yaptığımız bir şeydir.

4. - Dünya Şairi olmak yine de daha zordur. Dünya şairi olmak, bu bildirinin en hayati kısmında sunulduğu gibi hayatı, aşkı, çeşitliliği, özgürlüğü koruma altına almaktır ve ben hayatımı çok sevsem de, Yaşam’ın uğruna hayatımı veririm diyebilmektir. Bu nedenle biz aptallığa YETER demeye YETER diyoruz; yeterince EGOmuz var çünkü egolular ne kolektif büyümeye, ne de kişisel gelişime iştirak etmezler ve biz şiir sanatını insanın var oluşuna hizmet olarak yerleştiriyoruz.

5. - Dünya Şairi olmak, şairin karanlık zamanlardan beri yaptığı gibi, insanlığın var oluşunun sadeliğini kuşanan, bir kadın ya da erkek savaşçı olmaktır. Şairler mükemmelliğin peşinden giderler ve yaşamın tekamülüne gayret ederler. O elinde valizini götürürken, var olan koşullar ne olursa olsun onlarla yüzleşir. Bu nedenle bu gündelik suçlarla karşı karşıya kalınca, özgürlük adına pasif olmayacağız. Işığın parlaması gibi sesimizi yükselteceğiz ve korkakların titremesini sağlayacağız; suikastçiler tarihin enini ve boyunu bilsin diye kelimeleri en iyi silahlar yapacağız.

6. -Biz, Dünya Şairleri’nin çağlar boyunca insanlığın gelişimine yapmış olduğu değerli katkıları onaylıyoruz. Onlardan, isimleri yüzüncü yıldönümünde evrensel tarih kitaplarına ve insanlığın kolektif hafızasına mühür vurmuş olanlar. Biz ayrıca zamanlar içinde, dünyayı dolaşmış ve destansı görevi yerine getirmiş, anonimleşmiş Şairleri de onaylıyoruz. Onların katkılarının o zamanda ve hatta bugün bile değerli olduğuna inanıyoruz; biz şimdi insanlığın yeni bir döneminin eşiğinde duruyoruz. Bundan başka, biz XXI. Yüzyılın Şairleri, geçmişe dolaşmak istemiyoruz; şimdiye ve geleceğe daha iyi bir bakışla yaklaşmak istiyoruz. Bu yüzyılın Şairleri olan bizlere yaratıcı olduğumuz, imajinasyonumuzun insanlığın sıkılmış yumruklarla ve işlerin ters gitmesiyle karşı karşıya kaldığımız bu zamanda, BUGÜN susamış olduğu cevapları ve açıklamaları bulacağı söylenir.

7. -Biz Dünya Şairleri, kendimizi eşit ilan ediyoruz. Kendini adamışlar ve daha az tanınanlar, ünlü ve anonim olanlar, zengin ve fakir olanlar, zenciler ve beyazlar, melezler ve sarılar, yaşamın bu kıyısında kalmak ve aynı kılıcı kavrayarak yaşamı öldürenle savaşmak koşuluyla, dirsek dirseğe aynı bariyerin arkasında ADALET (herkes için tek adalet), EŞİTLİK (dünyanın tüm sakinleri için etkili olan), ÖZGÜRLÜK (gerçek özgürlük, yapay olmayan) ve insanların var olma, özgür yaşama HAKKI gibi değerleri muhafaza etmek istiyoruz.

8. -Dünya Şairleri, kendilerini buldukları herhangi bir yeri, örneğin geniş sarayları ya da sefil, ücra mağaraları, toprak insanının çalıştığı geniş çimenlik alanları veya madencilerin kanının aktığı bir çukurun dibini şeytanla dövüşecek bir arena deklare edecektir. Hiçbir mahalle ziyaret edilmemiş olmayacak; toprağa düşen ve dünyayı kaplayan, görülesi, zarif yağmur damlaları gibi, insanlığın gözlerindeki çiçekler gibi söz, her yere taşınacaktır. Şair ışık olacaktır, tıpkı gecenin karanlığındaki kumullar gibi savaşçılara kılavuzluk yapacaktır.

9. - Dünya Şairleri, kendimizi korkak, pasif ya da savaş yanlısı olmayan, ama her durumda, şekilde ve formda barışçı, saf olarak deklare ediyoruz. Biz yapı olarak duygusalız, sanatsal ifadeyle, bu durum, yazı yazmak için kanımızı ve ruhumuzu mürekkep olarak kullanmaya benzer. Yaratıcılığın büyüsü ile, yaratının ağrılı vertigo sınırına dek kıstırılmış ve zehirlenmiş olarak yaşıyoruz. Ama bu yaratıcılık daima objektiftir: YAŞAMI GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ARAMAK, bireysel yaşantılarımızın ve kollektif yaşamın. Evrensel barışı araştırmak anlamında barışçıyız, ama BARIŞ kolay elde edilemez, onu kazanmak için savaşmak gereklidir. Bu nedenle kendimize savaşçılar diyoruz. Ve barış, orada ADALET yoksa sağlanamaz. Barış, öncelikle adaletin sağlanmasıyla kazanılır, bu bugün sağlanmalıdır; MEZARLIKLAR için BARIŞ sağlanmasının kesin kuralı budur.

10. - Dünya Şairi olmak için, kişi sürekli kendini geliştirmek arzusu içinde olmalıdır, çeşitlilik içinde gelişmek, tıpkı varlığın karmaşıklığını kabul etmemiz gibi çeşitliliği kabul etmek gereklidir. Dünya Şairleri taburunda, daima yaşamın bu tarafında yer almış inananlar ve inanmayanlar, ateistler ve dindarlar, doğrular ve yanlışlar için, daima soylu sevgiyle sevmiş heteroseksüeller, biseksüeller, homoseksüeller için, hem modern hem de kadim savaşçılar için, ama daima İYİLİK militanları için savaşmak için her zaman boşluk olacaktır. Tüm zamanların şafağından beri süregelen bu büyük dövüşün içinde, umut ve mutluluk saçan şairlerden oluşan bu büyük zincir tüm dünyayı birleştirecektir.


11. - İnsanın suçlarını üçüncü şahıslara atma eğilimi vardır, bizm çabamız sessiz yanlışlıklara ve hatalara başvurmadan, kendi sezgilerinin yönlendirmesiyle, bir kişinin kendi özünün sorumluluğunu üstlenmesidir. Umudumuz, kendimizi dünyanın üzerine yükseltmek, fiili her birimizin kalbinde ışıklandırmak ve şiirlerin dağına çıkarmak, gecenin ruhuna sokulmak, dikkatlice doğanın rahmiyle sarmaktır. Sabahleyin gözle görülmeyenleri gören olmak için, her birimiz ruhumuzda sözcüklerin yardımıyla, sevgiyle doldurabiliriz. Şiir dünyaya aittir ve biz de ona aitiz.

Dünya Şairi

İnsanlığın var oluşu için bu savaşa katıl!

Yaşamın devam edebileceği bir zincir yap kendini!

Luis Arias Manzo [Genel Sekreter]
Santiago de Chile, Aralık 2005

İngilizceye çeviren: María Eugenia Caseiro [Mariú]
[Cónsul de Miami - USA]

Türkçeye çeviren: Ayten Mutlu- Hilal Karahan